Νάρθηκες Δαχτύλων

Νάρθηκες δαχτύλων

Στην Advanced Health Care θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από νάρθηκες δαχτύλων χεριού όπως curved, frog, protector, stax, baseball κ.α.

Διαθέτουμε νάρθηκες υποστήριξης αντίχειρα και προστατευτικούς νάρθηκες δακτύλων για κάθε κλινική περίπτωση.