Κατηγορίες

Φιλτρα Επιλογης

Monitor παρακολούθησης

Monitor παρακολούθησης

Διαθέτουμε φορητά και μη μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών της Riester και της Edan για την καταγραφή και μέτρηση ζωτικών λειτουργιών, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, πίεσης κ.α.