Ahealthcare.gr | Καλέστε μας για Προιοντα ΕΟΠΥΥ, Αμαξιδια, Νοσοκομειακο Κρεβατι, CPAP

ADVANCED HEALTHCARE | Πολιτική απορρήτου

1. Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζεται η πολιτική απορρήτου για την ιστοσελίδα που βρίσκεται στην διαδικτυακή διεύθυνση www.ahealthcare.gr (εφ' εξής “Ιστοσελίδα") της εταιρίας ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (εφ' εξής “Εταιρία")

Η Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 ετών.

Η Εταιρία κρίνει την διαφύλαξη του απόρρητου των δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στο μοίρασμα και στην αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών κατάλληλα και νόμιμα, διασφαλίζοντας στο μέγιστο το απόρρητο και την ακεραιότητα αυτών των δεδομένων

2. Συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων

Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies και την υπηρεσία analytics δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να προμηθευτεί προϊόντα από την ιστοσελίδα μας είτε με την δημιουργία λογαριασμού, είτε αν επιλέξει να ολοκληρώσει σαν επισκέπτης, είτε αν δώσει τηλεφωνικά μια παραγγελία.

Σε κάθε περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες, που θα ζητηθούν θα είναι οι απολύτως αναγκαίες, με σκοπό την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη.

3. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO:

Νικόλαος Τζιτζικώστας

Τηλ : 2310345970

email: dpo@ahealthcare.gr

4. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουμε

Στην Εταιρία μας συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μη ευαίσθητα από χρήστες που επιλέγουν να προμηθευθούν προϊόντα μέσω της ιστοσελίδας μας με την χρήση του eshop είτε τηλεφωνικώς αλλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από χρήστες που επιλέγουν να προμηθευτούν προϊόντα από το ασφαλιστικό τους ταμείο μέσω της Εταιρίας μας η οποία είναι συμβεβλημένος πάροχος του ΕΟΠΥΥ

4 Α. Αποστολή προσωπικών δεδομένων προς την εταιρία μας για δαπάνες μέσω ΕΟΠΥΥ

Στην περίπτωση που θέλετε να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή ταχυδρομείου έγγραφα τα οποία περιέχουν προσωπικά ή/και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δικά σας ή συγγενών σας, για να προχωρήσουμε την δαπάνη σας μέσω ΕΟΠΥΥ αυτά θα σβήνονται / καταστρέφονται αμέσως εάν δεν συνοδεύονται από το έγγραφο Έγγραφης Συναίνεσης Πελατών που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

5. Χρήση cookies και υπηρεσιών analytics

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί cookies με τον τρόπο που περιγράφεται στην πολιτική cookies

6. Newsletters

Ειδικά για την αποστολή ενημερωτικών email στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλωθεί, η Εταιρία θα προβεί σε αυτή (αποστολή) εφόσον ο χρήστης έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του στην ιστοσελίδα μας. Εξαίρεση αποτελούν τα email παραλαβής των παραγγελιών, τα email αποστολής των παραγγελιών και τα email follow up που αποστέλονται μερικές ημέρες μετά την παραγγελία καθότι αφορούν την παραγγελία.

7. Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια. Εφαρμόζουμε και διατηρούμε σωστά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε προσωπικά δεδομένα ενάντια σε συμπτωματική ή μη νόμιμη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπλέκει τη μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις άλλες μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιοδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα μέτρα ασφαλείας που τηρούμε.

8. Πρόσβαση, διόρθωση και οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρία έχει θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, τα οποία είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, θα του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την εταιρια, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή την επεξεργασία τους, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων κ.α. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διορθώσουν/επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα της ιστοσελίδας (Εισοδός / ρυθμίσεις λογαριασμού)

Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε ορισμένα ή και όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες που εισήγαγαν για την εγγραφή τους, καθώς και να διαγράψουν πλήρως τον λογαριασμό τους επισκεπτόμενοι τη σχετική ενότητα της υπηρεσίας Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης: Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

9. Που διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα

  • Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
  • Μεταφορικές Courier
  • Μarketing Data Processors αποκλειστικά για εταιρική μας χρήση όπως αυτή περιγράφεται στην πολιτική cookies

Η Εταιρία αποστέλλει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως ο ΑΜΚΑ) στον ΕΟΠΥΥ καθότι αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την κάλυψη των δαπανών της παροχής από το ταμείο των ασφαλισμένων.

Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους εάν αυτοί δε σχετίζονται με την παροχή και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Εξαίρεση αποτελούν οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες που αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα μας στους χρήστες και οι εταιρίες που φιλοξενούν τις ιστοσελίδες μας. Οι εταιρίες αυτές χαρακτηρίζονται ως "εκτελούντες την επεξεργασία"

9Β. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

  • να τηρούν εχεμύθεια,
  • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
  • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
  • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

10. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης. Γενικά, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας, δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της

Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε μαζί μας.

11. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

12. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική